Jupiter-säätiön tarkoitus on työllistää nuoria, pitkäaikaistyöttömiä ja muita vaikeasti työllistyviä, järjestää työtoimintaa vajaatyökykyisten henkilöiden kuntouttamiseksi sekä järjestää ja kehittää muuta tähän liittyvää toimintaa. Lisäksi tarjotaan kuntoutusta, koulutusta sekä elämänhallintaa ja työllistymistä tukevia palveluita.

Jupiterilla oltiin ison urakan edessä, kun nettisivujen tiedot vanhenivat kertaheitolla organisaatiomuutoksen myötä. Sivuilla oli hankala navigoida, osa sivuista oli keskeneräisiä, ja viimeistään hallinnollinen kieli sekä kuvien puute sai selaajan pään pyörälle ja vaihtamaan sivustoa. Jupiterin viesti ja sanoma ei tullut halutulla tavalla esille, eivätkä vanhat sivut kuvastaneet juurikaan Jupiterin todellista fiilistä. Tähän kaikkeen toivottiin pikaista muutosta.

Nettisivut täysin uuteen uskoon

Jo projektin alussa tuli selväksi, että nyt haetaan nettisivujen isompaa uudistusta. Nettisivuista haluttiin modernit, selkeät, informatiiviset ja hyvännäköiset – ennen kaikkea siis myyvät ja Jupiterin toiminnasta ajantasaisesti kertovat. Toteutimme projektin neljän hengen ydintiimillä niin, että minä suunnittelin sivuston rakenteen, kirjoitin ja stilisoin tekstisisällöt sekä hoidin projektin yleisen koordinoinnin. Jupiterin puolelta tulivat valokuvat sekä sivuston visuaalinen suunnittelu ja toteutus. Yhteistyömme toimi hyvin, ja projektin päätteeksi meillä oli kasassa juuri sellaiset sivut, joita alussa toivottiin. Tässä tapauksessa ulkopuolisen sisällöntuottajan apu oli avainasemassa sen suhteen, että sivuista saatiin selkeät ja ymmärrettävät nimenomaan Jupiterin ulkopuolisille ihmisille.

Sisällöt haastatteluiden kautta

Jupiterilla on todella laaja kattaus erilaisia palveluita hyvin erilaisille kohderyhmille. Tämä toi haastetta sivujen sisältöihin, sillä oli valittava mitä kohderyhmää kullakin sivulla puhutellaan. Palveluiden kuvaukset olivat aiemmin olleet hyvin hallinnollisia, eikä tavallinen tallaaja välttämättä osannut hallinnollisten kuvausten perusteella erottaa niitä toisistaan. Uusilla sivuilla pyrittiinkin luomaan jokaiselle palvelulle oma brändi ja erottamaan se selkeästi muista. Samalla pyrittiin avaamaan enemmän eri palveluiden konkreettista sisältöä hallinnollisten tavoitteiden ohella. Parhaaksi tavaksi kerätä tätä konkreettista tietoa eri palveluista olivat haastattelut, joita teinkin oikein urakalla. Lopputuloksen kannalta haastattelut antoivat kuitenkin juuri sen mitä tarvittiinkin – palvelut saatiin kuvattua selkeästi ja houkuttelevasti, ihmiseltä toiselle.

Jupiter – Parhaat palat

Paras pala projektissa oli varmasti se, että uudistuksen lopputuloksena syntyneet nettisivut olivat juuri sitä mitä tilattiin, sillä paras palkinto omasta työstä on tyytyväinen asiakas. Mukaan mahtui muutakin mukavaa, kuten se, että pääsin malliksi nettisivujen uusiin kuviin, ja sain uudistaa tuoreiden nettisivusisältöjen myötä myös Jupiterin esitevihkojen tekstit.

Kuva: Emma Ketonen / Jupiter-säätiö

Kuva: Emma Ketonen / Jupiter-säätiö

Golfpassi - sisältö

 

 

<< edellinen etusivulle seuraava >>